CV


In aceasta pagina va voi prezenta cv-ul in lb romana si engleza

CV RO Update 13.01.2016

 

INFORMAŢII PERSONALE
Ionut-Dorin PAVEL
+40 722405599
pavel_ionut_dorin@yahoo.com
https://pavelionutdorin.wordpress.com/
Skype pavel_ionut_dorin
Sexul Masculin | Data naşterii 30/01/1985 | Naţionalitatea română
EXPERIENŢA PROFESIONALĂ
06/11/2014–Prezent
Laborant ( Inginer de sistem )
Universitatea Stefan cel Mare, Suceava (România) http://www.usv.ro
– Instalari, configurari si mentenante sisteme de calcul.
– Implementari medii de dezvoltare.
– Activitati specifice postului conform COR si sefilor ierarhici
Tipul sau sectorul de activitate Învătământ
01/10/2012–15/01/2014
inginer
SC REAL PROTECTION GUARD SRL, SUCEAVA (România)
– instalări, configurări, mentenane i dezinstalări aparate POS verifone.țș- instalări, configurări, mentenane ale echipamentelor de voce si de date din dotare.ț- analizarea informatiilor clasificate, asigurarea transmiterilor acestora si coordonarea echipelor de interventie.- planificarea si organizarea operatiunilor de interventie si activitatilor de dispecerat.- implementarea proceselor adecvate pentru facilitarea cerintelor de calitate clientilor.- intocmirea rapoartelor de activitate.
– rapiditatea procesarii datelor pentru a reduce timpii de operare.
– responsabilitatea privind dispecerizarea situatiilor de alarma în cadrul dispeceratului de securitate.
Tipul sau sectorul de activitate Servicii complete de securitate, Paza si Protectie.
08/2010–08/2011
analist informatician si agent de turism
Holding Atlassib, Sibiu (România)
– detasari in strainatate (Europa) in functia de informatician
– mentenanta echipamentelor de voce si date din dotare.
– instalarea, configurarea si service-ul pentru echipamentele din dotare
– detasari in strainatate (Europa) in functia de agent de turism
– vanzarea biletelor de calatorie pe rute internationale (Romania – Europa si
Europa – Romania)
– preluarea si predarea corespondentei (plicuri si colete) in cadrul Atlassib Italia.
Tipul sau sectorul de activitate Transport intern si international
EDUCAŢIE ŞI FORMARE
2004–2009
Inginer Diplomat
Universitatea „tefan cel Mare” Suceava, Suceava (România)
Facultatea de Inginerie Electrică i Ştiinta Calculatoarelorș
Specializarea Electronica i TelecomunicaiIșț
2000–2004
Tehnician in automatizari
Grupul Scolar Petru Musat (Nr. 2), Suceava (România)
Specializarea Electronica
COMPETENŢE PERSONALE
Limba(i) maternă(e)
română
Alte limbi străine cunoscute
ÎNELEGEREȚ
VORBIRE
SCRIERE
Ascultare
Citire
Participare la conversaţie
Discurs oral
engleză
A2
A2
A2
A2
A2
Niveluri: A1 i A2: Utilizator elementar – B1 i B2: Utilizator independent – C1 i C2: Utilizator experimentatșșș
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine
Competenţe de comunicare
– Spiritul de echipă;
– Capacitate de adaptare la medii multiculturale, obţinută prin experienţa de muncă in străinătate;
– O bună capacitate de comunicare
– punctual
– persoana serioasa, responsabila, dinamica.
– capacitate de lucru in echipe dinamice – inalta capacitate de efort.
– capabil de a lucra individual
– comunicativ.
– capabilitatea de a adaptare a lucrului si in alt domeniu
Competenţe organizaţionale/manageriale
– Spirit organizatoric (experienţă în logistică)
– Experienţă bună a managementului de proiect sau al echipei
Competenţe dobândite la locul de muncă
– aprofundarea sistemelor de operare windows- aprofundarea echipamentelor de voce si date cu management- inbunatatirea timpilor pentru procesare de date in sistemmele online- inbunatatirea cunostintelor de contabilitate primara si experienta in aceste programe- inbunatatirea procesarii de text si tabelar (word & excel)- experienta privind aparatele pos (verix)
Competenţă digitală
AUTOEVALUARE
Procesarea informaţiei
Comunicare
Creare de conţinut
Securitate
Rezolvarea de probleme
Utilizator experimentat
Utilizator experimentat
Utilizator experimentat
Utilizator experimentat
Utilizator experimentat
Competenele digitale – Grilă de auto-evaluareț
– proiectare, instalare, configurare, depanare, intretinere, si administrare retele: internet, ethernet, wireless, audio-video (sonorizare ambientala), securitate (camere de supraveghere, sisteme de
alarma)
– instalare, configurare si depanare echipamente IT (calculatoare, laptop-uri, periferice)
– Implementare solutii de securitate off-line si on-line pentru sisteme IT.
Sisteme de operare cunoscute si utilizate:
– Microsoft Windows: 98, Millenium, NT, 2000, XP, Vista, 7.
– Linux: Ubuntu, RedHAT, LinuxOS, Mandriva, Suse.
– Apple MacOS.
Sisteme operare servere:
– Microsoft Windows Server: 2000 ; 2003 ; 2008 .
– RedHAT, Fedora, Unix, CentrOS
Aplicatii Office cunoscute si utilizate:
– Word, Excel, PowerPoint, Acces, Outlook, Infopath, Publisher, Front Page, Groove, OneNote, Writer, Calc, Impress, Draw, Base.
Aplicatii contabilitate cunoscute si utilizate: WinMentor; SAGA, Facturis,
Alte aplicatii cunoscute si utilizate:
– Adobe (Premiere, Audition, Photoshop); Sony (Vegas, Sound Forge, Acid); Corel Draw; HFS; VNC; TeamWiewer; FineReader; Matlab; PICO2000; WinMentor; SAGA, Stellar, Pinnacle, Nero, Vision,Symantec, Vmware, Visual Studio, Acronis, Autoroute, Slax, Visual C, si multe altele.
Permis de conducere
B
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
PFA
PFA – CUI: 29048910 – F33/1717/30.08.2011
Cursuri
Curs de contabilitate in partida simpla.
Curs dispecer centru alarmare.
Anexe
Copii după diplomele şi certificatele obţinute, Dovezi ale angajarii şi stagiului.

CV EN Update 10.05.2016

PERSONAL INFORMATION
Ionut-Dorin PAVEL
SUCEAVA (Romania)
+40 722405599
pavel_ionut_dorin@yahoo.com
Sex Male | Date of birth 30/01/1985 | Nationality Romanian
JOB APPLIED FOR
Technical/IT
WORK EXPERIENCE
6 Nov 2014–Present
Laborant (System Engineer)
Stefan cel Mare University, Suceava (Romania) http://www.usv.ro
– Installation, configuration and maintenance systems.
– Implementations development environments.
– Job Specific activities under COR and superiors
Business or sector Education
1 Oct 2012–15 Jan 2014
Engineer
SC REAL PROTECTION GUARD SRL, SUCEAVA (Romania)
– Installation, configuration, maintenance and uninstall VeriFone POS devices. – Installation, configuration, maintenance of voice and data equipment provided. – Analysis of classified information, ensuring their transmission and coordination of response teams. – Planning and organizing intervention operations and dispatching activities. – implement appropriate processes to facilitate quality requirements of customers. – prepare reports.
– speed data processing to reduce operating time.
– responsibility for dispatching alarm situations in the control room.
Business or sector Full service safety, security and protection.
Aug 2010–Aug 2011
Computer programmer analyst and travel agent
Holding Atlassib, Sibiu (Romania)
– Posting abroad (Europe) depending on informatician
– Maintenance of voice and data equipment supplied.
– Installation, configuration and service for equipments
– Posting abroad (Europe) according to the travel agent
– Sale of travel tickets on international routes (Romania – Europe and
Europe – Romania)
– Taking and delivering mail (envelopes and parcels) within Atlassib Italy.
Business or sector Domestic and international transportation.
EDUCATION AND TRAINING
2004–2009
Diplomate Engineer
Stefan cel Mare University,, Suceava (Romania)
Faculty of Electrical Engineering and Computer Science
Electronics and Telecommunications Specialization
2000–2004
Automation Technician
Petru Musat High School (No. 2), Suceava (Romania)
Specialization Electronics
PERSONAL SKILLS
Mother tongue(s)
Romanian
Other language(s)
UNDERSTANDING
SPEAKING
WRITING
Listening
Reading
Spoken interaction
Spoken production
English
A2
A2
A2
A2
A2
Levels: A1 and A2: Basic user – B1 and B2: Independent user – C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages
Communication skills
– Team spirit;
– Ability to adapt to multicultural environments, gained through my work experience abroad;
– Good communication skills
– point
– Serious person, responsible, dynamic.
– Ability to work in dynamic teams – high exercise capacity.
– Able to work individually
– Communicative.
– Ability to adapt and work in another field.
Organisational / managerial skills
– Sense of organization (experience in logistics)
– Good experience in project or team
Job-related skills
– Increase Windows operating systems
– Deepening of voice and data equipment management
– Improving data processing time sistemmele online
– Improving Basic accounting knowledge and experience in these programs
– Improving word processing and spreadsheets (Word & Excel)
– Experience of POS devices (verix)
Digital competence
– Design, installation, configuration, troubleshooting, maintenance, and management of networks: internet, ethernet,wireless audio-video (ambient sound), security (surveillance cameras systemsalarm)- Install, configure and troubleshoot IT equipment (computers, laptops, peripherals)- Implementing security solutions off-line and on-line IT systems.Known and used Operating Systems:
– Microsoft Windows: 98, Millennium, NT, 2000, XP, Vista, 7.- Linux: Ubuntu, Redhat, Linux, Mandriva, Suse.- Apple MacOS.Server Operating Systems:- Microsoft Windows Server: 2000, 2003, 2008.- RedHat, Fedora, Unix, CentralKnown and used Office applications:- Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, InfoPath, Publisher, Front Page, Groove, OneNote, Writer,Calc, Impress, Draw, Base.Known and used accounting applications: WinMentor, SAGA, Facturis,Other applications known and used:- Adobe (Premiere, Audition, Photoshop) Sony (Vegas, Sound Forge, Acid), Corel Draw, HFS, VNC;TeamWiewer, FineReader, Matlab, PICO2000; WinMentor, SAGA, Stellar, Pinnacle, Nero,Vision, Symantec, VMware, Visual Studio, Acronis, Autoroute, Slax, Visual C, and more.
Driving licence
B
ADDITIONAL INFORMATION
Authorized person – CUI: 29048910 – F33/1717/30.08.2011
Main activities 9511 – „Repair of computers and peripheral equipment”
Single entry accounting course
Course alarm dispatcher center
Anexe
Copies of degrees and other qualifications, evidence of employment and training.

 

 

 

© Copyright PAVEL IONUT-DORIN!. All Rights Reserved.

Anunțuri

One response

7 02 2012
Blake Studstill

Excelent info my friend!!, keep it comming!

Apreciază

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s
%d blogeri au apreciat asta: